browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekreační poplatky obci

Posted by on 25 listopadu, 2021

Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu se od 1.1.2022 mění výše poplatku na částku 30,-Kč/noc. Děti do 18 let jsou od tohoto poplatku osvobozeny.

Comments are closed.