browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád ubytovacího zařízení

Apartmány Apollo

Chatky Apollo na Vysočině

Zařízení: Apartmány Apollo, Hlinné ev. č. 1, Nové Město na Moravě,

                Chatky Apollo na Vysočině, Hlinné ev. č. 2, 3, 4, 5, 592 31 Nové Město na Moravě

tel: +420 724 083 915, e-mail: chatkynavysocine@seznam.cz

Provozovatel:

Ing. Alice Vitulová, Horova 6b, 616 00 Brno, IČ: 62079298, tel: +420 724 083 915,

Provozní doba: Celoroční

Zaměstnanci: 0, objekt je obstaráván provozovatelem

Druh a rozsah poskytovaných služeb: 3 apartmány – kapacita ubytování 11 osob, 4 chaty – kapacita 24 osob, ubytovací služba

Apartmán č. 1: rozloha 58,8 m2

Apartmán č. 2: rozloha 53,9 m2

Apartmán č. 3: rozloha 36,4 m2

Chata č. 1: rozloha 40 m2

Chata č. 2: rozloha 40 m2

Chata č. 3: rozloha 40 m2

Chata č. 4: rozloha 40 m2

Vybavenost zařízení: Apartmánový a chatový komplex

Zařízení tvoří následující místnosti a prostory:

 • počet pokojů: 1 apartmán pro hosty o rozloze 58,8 m2 (2 ložnice celkem s 5 lůžky, obývací pokoj propojený s kuchyní, koupelna s WC), 1 apartmán pro hosty o rozloze 53,98 m2 (2 ložnice celkem s 5 lůžky, obývací pokoj propojený s kuchyní, koupelna s WC)1x apartmán o rozloze 36,4 m2 (1 ložnice s kuchyňským koutem, koupelna s WC)
 • sklady: Čisté prádlo je skladováno v místnosti 104, špinavé prádlo je skladováno v místnosti 111.
 • úklidové prostory: Úklidová komora s výlevkou a tekoucí studenou a teplou vodou se nachází v místnosti číslo 111.
 •  office: Kancelář pro správce objektu se nachází místnosti číslo 112.
 • ostatní prostory: Přístup do apartmánů je ze společných prostor chodby v přízemí, schodiště a chodby ve 2NP
 • chaty č. 1,2,3,4: 4 chaty o rozloze 40 m2 (2 ložnice celkem se 4 lůžky + rozkládací sedačka v obývacím pokoji, obývací pokoj propojený s kuchyňským koutem, koupelna s WC, předsíňka).

Parametry prostředí:

 • větrání:přirozené pomocí oken umístěných v každé místnosti (v místnostech číslo 205, 206, 209, 210 jsou okna střešní).
 • osvětlení denní a umělé: denní osvětlení pomocí oken umístěných v každé místnosti (v místnostech číslo 205, 206, 209, 210 jsou okna střešní). Umělé osvětlení, v každé místnosti jsou stropní led svítidla, koupelny jsou vybaveny navíc liniovými svítidly umístěnými nad zrcadly.
 • vytápění: Vytápění prostor objektu s apartmány je navrženo teplovodní s nuceným oběhem otopné vody. Zdrojem otopné vody je plně automatický elektrický kotel ve sklepě. Tento kotel pracuje v režimu 90° /70°C. Otopná plocha je tvořena deskovými radiátory Radik. Radiátory jsou umístěny v každé místnosti pod okny. Vytápění chat je elektrickými přímotopy a kamny na tuhá paliva.
 • úprava povrchů stěn a podlah: Obvodové zdivo je opatřeno štukovou omítkou s výjimkou koupelen, kde je zdivo obloženo keramickým obkladem. Vnitřní stěny jsou sádrokartonové, natřeny bílou barvou, s výjimkou koupelen, kde jsou stěny obloženy keramickým obkladem do výšky 2,1m. Chodba má keramickou podlahu, v apartmánech je PVC podlaha s výjimkou koupelen je podlaha keramická.

Zásobování vodou: Zdrojem vody je vrt, který slouží k zásobování pitnou vodou apartmánů Apollo a Chatek Apollo na Vysočině, Hlinné ev. č. 1, 2, 3, 4, 5, Nové Město na Moravě. Pitná voda je rozvedena do celého objektu. Voda z vodního zdroje také slouží k přípravě teplé užitkové vody. Ohřev vody probíhá prostřednictvím el.bojleru. Krácený rozbor vody je prováděn 1x ročně, úplný rozbor 1x za 2 roky.

Způsob odkanalizování a likvidace odpadních vod: odpad je veden do bezodtokové jímky. Likvidaci odpadních vod zajišťuje Vodárenská akciová společnost, a.s.

Likvidace odpadů: ukládání mimo objekt, svoz komunálního odpadu zajišťují TS služby s.r.o., běžné třídění odpadů – plasty, papír a sklo, vývoz vlastní

Zásady osobní hygieny: Provozovatel má k dispozici pracovní oděv, šatnu se sociálním zázemím a sprchou. Provozovatel je poučen o dodržování hygieny a čistoty na pracovišti.

Úklid a dezinfekce:

 • četnost úklidu, způsob provádění úklidu, úklidová místnost úklid je prováděn ihned po znečištění, jinak po odjezdu hostů, společné prostory uklízeny denně
 • uložení úklidových a dezinfekčních přípravků a pomůcekV úklidové uzamykatelné komoře v regále
 • dezinfekce ploch, sanitárních zařízenídenně po odjezdu hostů jsou dezinfikovány sanitární zařízení, WC, umyvadla, sprchy, vany, odpady a zařizovací předměty. Po ukončení úklidu jsou dezinfikovány i pracovní pomůcky smetáky, pracovní rukavice, hadry atd.
 •  dezinfekci provádí provozovatel
 • ředění roztokůk ředění roztoku je používána odměrka a ředění probíhá dle návodu výrobce, používají se pouze schválené dezinfekční a úklidové přípravky a je dodržován návod k jejich použití.
 • osobní ochranné pomůcky provozovatel má k dispozici pracovní oděv, více párů gumových ochranných rukavic, ochranné brýle a dezinfekční mýdlo a krém na ruce
 • zabezpečení první pomociV domě je zabezpečena první pomoc při práci s dezinfekčními přípravky a provozovatel je poučen o zásadách první pomoci.
 • četnost střídání dezinfekčních prostředků: dezinfekční přípravky střídány vždy jedenkrát za 3 měsíce a jsou vždy s jinou účinnou látkou
 • mytí oken, dveří a svítidel mytí oken, dveří a svítidel, probíhá dle potřeby minimálně však jednou za 2 měsíce
 • malování malování dle potřeby, minimálně však jednou za dva roky

Manipulace s prádlem:

 • uložení čistého prádla: sklady čistého prádla jsou v místnosti č. 104; sklad čistého prádla je průběžně uklízen a dezinfikován
 • uložení použitého prádla: úklidová místnost č .111 v 1NP, v igelitových obalech, biologicky špinavé prádlo (krev, moč atd. uskladněno mimo ostatní ve zvláštním obalu. Místnost denně dezinfikována). Prádlo znečištěné biologickým materiálem (stolice, zvratky, krev) – toto prádlo je namáčeno do dezinfekčních prostředků. Prádlo kontaminované hmyzem – prádlo je uloženo do nepropustného obalu a po dobu 24 hodin ošetřeno vhodným biocidním přípravkem za neprodyšného uzavření.
 • praní prádla: automatická pračka, 60-90°C
 • pro každého hosta k dispozici čisté prádlo: pro každého hosta na požádání, při dlouhodobých pobytech 1x až 2x týdně.

Umístění lékárničky první pomoci:lékárnička se základním vybavením je umístěna ve společných prostorech v 2 NP, přípravky v lékárničce nesmí mít prošlou dobu expirace – kontrola 1x za 3 měsíce

Za dodržování provozního řádu zodpovídá: Ing. Alice Vitulová

Vypracoval: Ing. Alice Vitulová

Datum zpracování: 8.4.2024

Razítko a podpis provozovatele:

Obsah obrázku text, Písmo, design

Popis byl vytvořen automaticky