browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Santiniho stavby

V roce 1705 byl zvolen opatem cisterciánského kláštera ve Žďáře nad Sázavou Václav Vejmluva. Za jeho vedení v letech 1705-1738 zažíval žďárský klášter období největšího rozkvětu. Opat Vejmluva se poprvé setkal s Janem Blažejem Santinim-Aichelem (1677-1723) v roce 1706. Od této doby se datuje jejich intenzivní spolupráce, která trvala 17 let až do Santiniho smrti. Během těchto let vznikla více než desítka vynikajících staveb.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Poutní kostel je vrcholným dílem české barokní gotiky. Byl vystavěn v letech 1719-1722 proslulým architektem Janem Santinim Aichlem. Ambit okolo chrámu má půdorys deseticípé hvězdy. Chrám je postaven na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy. Do celého areálu vede pět vchodů, uvnitř chrámu je pět kaplí a pět oltárů. Ve vrcholu kopule je umístěn velký jazyk, symbol sv. Jana Nepomuckého. Celou stavbou se prolínají dva slohy – gotika a baroko.
V roce 1994 byl poutní kostel zapsán do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.