browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rašeliniště

Babínský rybník

Fragmenty rašeliniště se stabilní populací vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis). Jedna ze dvou lokalit tohoto druhu v CHKO Žďárské vrchy.

GPS:49° 32′ 37.7268″ N 15° 53′ 50.5968″ E

Branty

Podmáčená a prameništní louka s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů organismů se nachází mezi obcemi Malá Losenice a Vepřová v jihozápadní části CHKO Žďárské vrchy

GPS:49° 36′ 27.5436″ N 15° 48′ 35.118″ E

Dářská rašeliniště

Cenný komplex rašelinných ekosystémů, jediná lokalita blatkového boru na Českomoravské vrchovině. Rašeliniště typu přechodového vrchoviště, v němž se zachovala rašeliništní společenstva s porostem borovice blatky (Pinus rotundata) a řada chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Významná lokalita vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis). Lokalita se nachází na území CHKO Žďárské vrchy a její součástí jsou dnešní NPR Dářko a NPR Radostínské rašeliniště.

GPS:49° 39′ 2.2536″ N 15° 53′ 16.6092″ E

Díly u Lhotky

Rašelinné, smilkové a pcháčové louky s výskytem mnoha chráněných a ohrožených druhů rostlin včetně vstavačovitých v pramenné oblasti jednoho z potůčků mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě v jižní části CHKO Žďárské vrchy.

GPS:49° 34′ 12.3348″ N 16° 0′ 29.196″ E

Pernovka

Prameništní rašelinná louka v turistickém centru Žďárských vrhů, v lese Ochoza nedaleko dějiště Světového poháru v běžeckém lyžování u Ski hotelu u Nového Města na Moravě, hostí bohatou populaci masožravé rosnatky okrouhlolisté a dalších vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů.

GPS:49° 35′ 3.7248″ N 16° 3′ 5.238″ E