browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Přírodní zajímavosti

Evropská rozvodnice

Žďárské vrchy jsou prameništěm několika našich významných řek. Evropská rozvodnice, která prochází hřebeny Žďárských vrchů, odděluje povodí Severního a Černého moře. Severovýchodní část (asi 54 %) je odvodňována řekami Chrudimkou, Sázavou a Doubravou do Severního moře a jihovýchodní část (asi 46 %) řekami Svratkou a Oslavou do Černého moře.
V místě zvaném „U sražené vody“ v blízkosti vrcholu Žákovy hory, byla vyhloubena umělá strouha, jež spojuje vody obou úmoří. Z dřevěné lávky nad strouhou je vidět nepatrnou Sázavu, jejíž vody tečou do Severního moře, tak  i Svratku tekoucí do Černého moře.

GPS: 49° 38′ 46.4496″ N 15° 59′ 19.266″ E

Na Skále – Vávrova skalka

Geomorfologicky význačný izolovaný rulový skalní útvar nazývaný Vávrova skalka modelovaný mrazovým zvětráváním je výjimečně situován mimo zalesněné hřbety Žďárských vrchů a tvoří pohledově exponovanou kupu SV od obce Pohledec nedaleko Nového Města na Moravě. Lokalita je značně navštěvována a je využívána horolezecky.
GPS: 49° 35′ 14.9136″ N 16° 6′ 14.1156″ E

Naučná stezka Metodka

Značená naučná stezka vede po vrstevnici kolem vrchu Metodka (788 m). Na stezce můžete obdivovat lidovou architekturu, přírodní krásy a daleké výhledy, dozvíte se o zdejší partyzánské činnosti za II. světové války i o tajemném pádu meteoritů. Po cestě si můžete odpočinout u lesní studánky. Ze stezky vede žlutě značená turistická trasa na vrchol Metodky, ze kterého můžete za dobré viditelnosti spatřit vrcholky Orlických hor, Kralického Sněžníku a dokonce i Praděd.

Délka trasy je 3,5 km a je vhodná pro rodiny s dětmi i kočárky.

Naučná stezka Metodka

Naučná stezka Žákova hora

Na Žákově hoře se rozkládá národní přírodní rezervace, ve které se uchovala jedinečná lokalita původního jedlobukového pralesa. Na jihovýchodním svahu kopce je Stříbrná studánka – jeden z pramenů řeky Svratky. U ní byla v roce 1970 vyhlášena tehdejším prezidentem Ludvíkem Svobodou Chráněná krajinná oblast Žďárské Vrchy. Naučná stezka s 10 zastaveními vede po okraji rezervace. Délka trasy je 2,5 km.

GPS: 49° 39′ 14.1084″ N 15° 59′ 54.8988″ E

Naučná stezka Žákova Hora

Pasecká skála

Vrcholový skalní útvar nedaleko silnice z Nového Města na Moravě na Sněžné severovýchodně od obce Rokytno. Je ukázkou mrazového zvětrávání rul v periglaciálních podmínkách pleistocénu. Na balvanitých sutích kolem skal se zachoval fragment lesních porostů přírodě blízké skladby smrkových bučin. Na jeden z vrcholů vede turisticky přístupný chodník a na skalách je povoleno horolezectví, místy časově omezené.

GPS: 49° 36′ 56.6244″ N 16° 4′ 54.8112″ E

Svratecká hornatina

Jeden z největších přírodních parků, který je vyhlášen i na území sousedního Jihomoravského kraje (okresy Blansko a Brno-venkov), zahrnuje členitou krajinu moravského předhůří Českomoravské vrchoviny s hluboce zaříznutým údolím Svratky a jejích přítoků, zejména Nedvědičky, Hodonínky, Nyklovického potoka a Bystřice se zachovalými přírodními hodnotami i charakteristickým lidským osídlením a památkami, jimž vévodí hrad Pernštejn.